Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2013

plaamkaa
5099 88ee
Blood dripped into hydrogen peroxide 30%
Reposted fromscience science viamefir mefir
plaamkaa
Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.
— Agnieszka Osiecka ,,Rozmowy w tańcu"
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viamefir mefir
plaamkaa
4627 1426
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
plaamkaa
5923 9593
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viamefir mefir
plaamkaa
Założę się, że nie pamiętasz połowy rzeczy, o których ja nigdy nie zapomnę.
— to więcej niż pewne. (:
Reposted frompolciak polciak viamefir mefir
plaamkaa
plaamkaa
4883 c8a9
Reposted fromGodislove Godislove viamefir mefir
plaamkaa
0809 8248
Reposted fromnfading nfading viamefir mefir
plaamkaa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamefir mefir
plaamkaa
plaamkaa
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka,Co robić, co robić
plaamkaa
I, kurwa, nienawidzę, kiedy jesteś w takim nastroju fantastycznie zawrotnym i widzisz jeden prosty drobiazg, który sprawia, że ​​myślisz, "och" i wtedy dostajesz tego pustego uczucia w klatce piersiowej i masz mdłości i świat po prostu się kruszy i chcesz się po prostu położyć  pod kocem i zamknąć oczy i zasnąć i nigdy nie obudzić. 
Reposted fromflesz flesz viamefir mefir
plaamkaa
9232 75fa
Reposted fromSheSinner SheSinner viamefir mefir
plaamkaa
4305 3952
Reposted fromprzeliterowane przeliterowane viamefir mefir
plaamkaa

Poukładaj mnie, kawałek po kawałeczku.

— Fisz
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viamefir mefir
plaamkaa
Nic nie jest takie, jakie mogło się wydawać...
— ♥HuczuHucz
Reposted frommefir mefir
plaamkaa
Play fullscreen
 I'm trying to say is that I-love-you...

September 29 2013

plaamkaa
1400 837c 500
Reposted frommogreens mogreens viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl